İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Davetli Konferanslar

Açılış Konferansı

BG banner

Prof. Dr. Bahar Gökler 1950, Turhal doğumludur. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanlığını almıştır. Prof. Dr. Bahar Gökler, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında 1985 yılında doçent, 1994 yılında profesör olmuştur.


Prof. Dr. Bahar Gökler, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği kurucu üyesidir ve Derneğin iki dönem başkanlığını yürütmüştür. Yine, iki dönem Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu üyeliği yapmıştır. Kendisi, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / Psikoterapisi Birimi’nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. Prof.Dr. Gökler, 1998 yılında Almanya Überlingen Moreno Enstitüsü ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin ortaklaşa düzenlendiği eğitim programını bitirerek “psikodrama terapisti” olmuştur. Bu bağlamda, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğiticisi ve grup terapisti olarak çalışmaktadır. Dr. Gökler, Ankara Psikodrama Derneği kurucu üyesi ve başkanıdır. Yine Prof.Dr Bahar Gökler Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanıdır.


Prof. Dr. Bahar Gökler 1996-2005 yılları arasında Tavistock-Portman Kliniği Modeli’ne dayalı psikanalitik grup psikoterapisi eğitimi, yine 1998-2000 yılları arasında Kuramsal/Uygulamalı Psikanalitik Psikoterapi ve Kendilik Psikolojisi eğitimi almıştır. Dolayısıyla, psikanalitik ve psikodinamik yaklaşımlı bir terapisttir.


Prof. Dr. Gökler, 1995-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılında emekli olan Prof. Dr. Bahar Gökler, çalışmalarını kurmuş olduğu Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi’nde sürdürmektedir. Temel ilgi alanları çocukluk ve ergenlik dönemi ruhsal gelişimsel özellikleri ve bozuklukları, psikanalitik ve psikodinamik yönelimli psikoterapi, kendilik psikolojisi, gelişimsel psikopatolojiler, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, duygudurum bozuklukları, aile terapisi, oyun terapisi, çocuk ihmal ve istismarı, grup psikotepileri ve psikodramadır. Bu alanlarda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve süpervizyon çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Davetli Konferans

 

NHS banner

 
Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, 1948 yılında İzmir’de doğmuştur. 1968 yılında İzmir Amerikan Kız Kolejinden mezun olduktan sonra psikoloji lisans eğitimine başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesine 2 yıl süre ile devam etmiş, lisans derecesini Amerika Birleşik Devletleri’nde The University of Tulsa, Oklahoma’da tamamlamasının ardından Türkiye’ye dönmüştür. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, 1987’de doçentlik, 1995 yılında profesörlük unvanını almıştır.

 

1988-1995 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde, kurucusu olduğu Psikolojik Danışma Araştırma Merkezinde koordinatör olarak çalışmış, 1993-1995 yılları arasında Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Türk Psikologlar Derneğinde de birçok faaliyette bulunan Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, 1990-1992 ve 2000-2004 yılları arasında Genel Başkanlık, 1993-1998 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup 2015 yılı itibariyle başladığı Klinik Psikoloji Birimi başkanlığı görevine devam etmektedir. 1996 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 2008 yılına kadar sürdürmüştür. 2008 yılı itibariyle kurucusu olarak başladığı Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.

 

Esas ilgi alanları olan stres, kişilerarası ilişkiler, bağlanma, depresyon, grup terapileri ve özellikle son yıllarda üzerine yoğunlaştığı zihin-beden bağlantısı konularında çalışmalar yapmış, psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan birçok ölçeğin geliştirme ve uyarlama çalışmalarında çok önemli bir rol oynamıştır. Başkent Üniversitesi çatısı altında, Harvard Medical School ve Massachusetts General Hospital Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine ile işbirliği içerisinde, zihin ve beden arasındaki etkileşimi temel alarak stresin ve stres yönetiminin psikolojik ve fiziksel sağlık üstündeki etkilerini araştırmak, bilgece farkındalık temelli stres yönetimi uygulamaları yapmak, sağlık alanında çalışanların zihin-beden etkileşimi konusundaki bilgilerini artırmaya yönelik faaliyetler yapmak, bu alanda çalışacak uzmanların eğitimine katkı sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde stres araştırmaları yürütmek amacıyla kurulan ve kurucu müdürü olduğu Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Biriminde (SAUB) çalışmalarına devam etmekte, düzenli olarak stres yönetimi seminerleri ve stres yönetimi psikoeğitim grupları düzenlemektedir. İlgili alanlarda Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine, Massachusetts General Hospital Psychiatry Academy, UCLA Extension, PESI, Mindsight Institute, National Istitute Clinical Applications of Bahevioral Medicine (NICABM), Psychotherapy Networker ve Commonwealth Educational Seminars kapsamında katıldığı eğitimlerden aldığı sertifikaları bulunmaktadır

 

European Federation of Psychologist’s Associations (EFPA) tarafından verilen Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, SAUB kapsamındaki Klinik Uygulamalar Ünitesinde psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmekte ve yüksek lisans kapsamındaki uygulamalı dersler bağlamında alanda uzmanlaşma yolundaki öğrencilerine süpervizyon vermektedir.

 

 

Davetli Konferans

 

GSP banner

 

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Hacettepe Üniversitesinde psikoloji lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesinde klinik psikoloji alanında doktora derecelerini tamamlamış, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde profesörlük unvanını almıştır.  Klinik psikolog, akademisyen, ve psikoterapist olarak görev yapmakta, uluslararası sertifikalı Şema Terapisti olarak, kişilik bozuklukları, ilişki sorunları ve eş terapisi gibi alanlarda çalışmaktadır.

 

1988-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.’de klinik psikolog olarak çalışmış, 1997-1998 yılları arasında, TÜBA doktora sonrası araştırma bursu kapsamında New School for Social Research’de (New York, ABD) J. Safran ile araştırma faaliyetlerinde bulunmuş, Beth Israel Hastanesi Psikoterapi Araştırmaları Merkezi’nde J. Safran ve C. Muran tarafından yürütülen araştırma toplantılarına katılmıştır.

 

Kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarında HÜ-BAB ve TÜBİTAK-SOBAG proje destekleri kapsamında başlıca ilgi alanı olan erken dönem/kişilerarası şemaların değerlendirilmesi, şema odaklı psikoterapiler bağlamında değişim, şema terapi modeli, terapötik ittifak ve psikoterapide etkililik değişkenleri açısından psikoterapi süreç ve sonuç araştırmaları gibi konularda birçok araştırma yapmıştır.

 

“International Society for Schema Therapy (ISST)” tarafından ileri düzey şema terapisti olarak sertifikalandırılan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, aynı zamanda şema terapisti eğitmeni ve ISST Şema Terapisti Sertifikasyonu Türkiye temsilcisi olup Şema Terapisti yetiştirmek amacıyla eğitim ve süpervizyon programları yürütmektedir. Ek olarak, European Federation of Psychologist’s Associations (EFPA) tarafından verilen Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası ve Avrupa Psikoloji Eğitimi Sertifikası sahibidir. Türk Psikologlar Derneği Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Komitesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.