İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Özet Gönderim Kuralları

Bildiri Gönderiminde Uyulması Gereken Genel Kurallar

Bildiri gönderimi için son tarih 13 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir.

Bildiri gönderim sistemi 1 Kasım 2016 ile 13 Ocak 2017 tarihleri arasında açık kalacak ve e-posta ile gönderilen özetler kabul edilmeyecektir. Bu tarihler dışında sisteme yüklenen ya da e-posta yoluyla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sunulan her bir özet için (panel, çalışma grubu, sözel ve poster sunum) sunum içeriğini yansıtan, en az üç anahtar kelime girilmesi zorunludur. Çalışmanın daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Bildiri özetinin sisteme yüklenmesi sempozyum için kayıt olunduğu anlamına gelmemektedir. Bildirisi kabul edilen ve sunum yapacak olan meslektaşlarımızın kayıt yaptırması zorunludur.

Aşağıda, özetlerin biçimi ve hangi bilgileri içermesi gerektiği ile ilgili yönlendirici bilgi yer almaktadır:

 1. Özetinizi yazarken lütfen formlarda bulunan alanları kullanınız. Özetin, başlık hariç 1.500 karakteri (boşluklar dahil) geçmemesine dikkat ediniz.
 2. “Başlık” kısa (boşluklar dahil en fazla 125 karakter), anlaşılır olmalı ve özetin içeriğini yansıtmalıdır.
 3. Kısaltma ve semboller mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda standart kısaltmalar ve semboller kullanılabilir ancak metin içerisinde ilk kez kullanıldıklarında açık olarak tanımlanmalıdır. Özetlerde şekil veya tablo yer almamalı, kaynakça için ya da başka amaçla dosya eklenmemelidir.
 4. İlgili ve uygun olan tüm alanlarda APA formatına uyulmalıdır.
 5. Özet yazarken dikkate alınması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
  1. Özetinizi yazarken alt başlıklar kullanmayınız. Özetinizi formda görüldüğü gibi tek bir metin gövdesi olarak yazınız. (Giriş, materyal vb. alt başlıklar kullanmayınız)
  2. Çalışmanın/sunumun amacını açık olarak belirtiniz. (mümkünse bir cümle ile)
  3. Kuramsal ardalanın kısaca belirtiniz, uygun olduğu durumda çalışmanın kuramsal dayanağını açıklayınız.
  4. Bulguların kısa özetini (görgül çalışmalar için) veya temel çıkarımlarınızı belirtiniz.
  5. Uygulamalarınız, metodolojinizi, kuramsal doğurgularınızı ve sonuçlarınızı açık biçimde belirtiniz.
  6. Özette “bulgular alan yazın ışığında tartışılacaktır” gibi belirsiz ifadelere yer vermeyiniz.
  7. Özetinizde kaynakçaya yer vermeyiniz.

Özel Koşullar

Göndermek istediğiniz bildiri türünü sistemde bulamamanız halinde "Sözel Bildiri" seçeneğini seçip bildiri başlığınızın başına gerekli bilgiyi yazabilirsiniz. Örn. "(POSTER) Değişimin Işığında...."

Özel olarak belirtilmediği müddetçe tüm bildiriler "Sözel Bildiri" olarak değerlendirilecektir.

Panel Önerileri

Panel önerisinde bulunacak olan meslektaşlarımızın, panel konusunu, başlığını ve panele katılması öngörülen kişilerin konuşma özetlerini (bu kişilerle önceden temasa geçip izinlerini alarak), katılımcıların ve panel yöneticisinin unvan, kurum, e-posta adresi ile birlikte sisteme yüklemesi gerekmektedir. Özetler hazırlanırken “Bildiri Gönderiminde Uyulması Gereken Genel Kurallar” başlığı altında yer alan unsurların dikkate alınması gerekmektedir.

Çalışma Grubu Önerileri

Çalışma Grubu önerisinde bulunacak olan meslektaşlarımızın, çalışma konusunu, başlığını, grubun asgari toplam saatini ve çalışmada yapılacak uygulamanın özellikleri ile katılımcı sayısını ana başlıklar halinde anlatan bir özeti sisteme yüklemesi gerekmektedir. Özetler hazırlanırken “Bildiri Gönderiminde Uyulması Gereken Genel Kurallar” başlığı altında yer alan unsurların dikkate alınması gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

Özetler, isimsiz olarak Bilim Kurulu’ndan iki ayrı üyeye gönderilecektir. Değerlendirmelerin sonucu 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren e-posta yoluyla bildirilmeye başlanacaktır.