İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PROF. DR. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINI TEŞVİK ÖDÜLÜ-2017 02 Kasım 2017

Prof. DNew Scan 20130520140704 00001r. Işık SAVAŞIR (25.04.1940–14.3.2000), Türkiye’de Klinik Psikoloji Alanı’nın gelişmesine öncülük etmiş, biliminsanı-uygulamacı modelini benimsemiş bir klinik psikolog olarak çok sayıda klinik psikoloğun yetişmesinde emekleri geçmiş, bir dönem Genel Başkanlığı’nı da yürüttüğü Türk Psikologlar Derneği çatısı altında mesleğe ilişkin örgütlü girişimlere öncülük ederek gerekli desteği her zaman sağlamış bir hocamızdır.

Türk Psikologlar Derneği, 14 Mart 2000 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamızın anısını yaşatmak üzere, “Prof.Dr.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü” adı altında bir ödül vermeyi kararlaştırarak 2000 yılından itibaren ilgili süreci başlatmıştır. 2017 Yılında, Prof.Dr.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu'nda verilecek olan “Prof.Dr.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü” ödülüne ilişkin genel koşullar aşağıda sunulmuştur.

Genel Koşullar

1) Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü klinik psikolojisi alanında ülkemizde yapılmış olan özgün bir araştırmaya verilmektedir.

2) Ödül miktarı 1500 TL olup, ödül belgesi ile birlikte verilmektedir.

3) Ödül başvurusunun bizzat araştırmacı(lar) tarafından yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

4) Ödüle aday gösterilecek araştırmanın son iki yıl içinde yapılmış ve hakemli bir dergide yayınlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması veya henüz yayınlanmak üzere sunulmamış ise Türk Psikoloji Dergisi formatına uygun biçimde yazılmış olması gerekmektedir.

5) Çalışmanın konu seçimi, yöntem ve bulguları itibarıyla ülkemiz klinik psikolojisi alanına (psikolojik ölçme ve değerlendirme, klinik uygulama ya da temel kuramsal bilgi birikimi olarak) önemli bir katkı sağlaması, seçimde başlıca ölçüttür.

6) Değerlendirme 5 kişiden oluşan bir seçici kurul tarafından yapılmaktadır. Kurul üyelerinin bağımsız olarak değerlendirmesiyle en yüksek puanı alan bir araştırma ödüle hak kazanmaktadır. Seçici kurul gerektiğinde ödüle layık başvuru olmadığına da karar verebilir. Türk Psikologlar Derneği Klinik Birim Başkanı ve/veya Birim Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen bir temsilci, TPD adına, seçici kurulun oluşturulması, koordine edilmesi süreçlerinde yer alır, değerlendirme sürecine gözlemci olarak katılır, toplantılara başkanlık eder.

7) Ödül töreni, iki yılda bir gerçekleştirilen Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyum’unda gerçekleştirilir.

8) Başvurular, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilan edilen son başvuru tarihine kadar Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi’ne yapılır. Çalışmalar, yazarların ad, soyad, ünvan, görev adresleri, e-posta, telefon ve faks numaraları, çalışmanın yapıldığı yerin belirtildiği ayrı bir kapak yazısı ile tüm yazarların imzalarını taşıyan bir başvuru dilekçesi ekinde 6 kopya olarak gönderilir. 

9) Seçici Kurul Üyelerinin, ortak yazar olarak dahi yazarları arasında bulunduğu araştırmalar ödül başvurusunda bulunamazlar. Buna göre, gerekli hallerde, Seçici Kurul Üyeleri açısından yeni bir düzenlemeye gidilebilir.

Seçici Kurul:

Prof. Dr. Elif Barışkın
Prof. Dr. İhsan Dağ
Prof. Dr. Nuray Karancı
Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu
Prof. Dr. Nilhan Sezgin

Başvuru Adresi

TPD Genel Merkezinin adresi değiştiği için 30 Ocaktan sonra yapılacak başvuruların aşağıdaki yeni adrese gönderilmesi gerekmektedir.

"Türk Psikologlar Derneği Prof. Dr. Işık SAVAŞIR Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü"
Fethiye Sokak, Sefa Apt. 5/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA.

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2017
(Başvurunuz bu tarihte TPD adresine ulaşmış olmalıdır. Bu nedenle kargo ile gönderim yapılması önerilir)