İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu

Çalışma Grupları

7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Çalışma Grupları aşağıda belirtilmiştir.

Bazı çalışma grupları katılım yetersizliği gibi nedenlerle açılamayacaktır. Açılamayacak çalışma grupları başlıklarının altında belirtilmiştir. Kayıt yaptırmadan önce lütfen bu bilgiyi kontrol ediniz. (23 Nisan 2017)

Kontenjanların elvermesi koşuluyla Çalışma Gruplarına 2 Mayıs 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. 

Çalışma gruplarına kaydolabilmek için başvuru ücretini yatırdıktan sonra dekont bilgileriniz ile başvurmak istediğiniz çalışma grubuna/gruplarına ilişkin bilgileri savasir2017@gmail.com adresine e-posta olarak gönderiniz. Başvurunuzun onaylanması kontejanların elvermesi durumunda mümkün olabilecektir.

Sempozyum kayıt ücretlerinin Türk Psikologlar Derneği'nin, aşağıdaki banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Sempozyum günü, sempozyum alanında kayıt yapılamayacaktır

Çalışma gruplarına kayıt yaptırmak için Sempozyum'a da kayıt yaptırmak zorunlu değildir. Yalnızca çalışma gruplarına kayıt yaptırmak mümkündür.

Çalışma Grubu Kayıt Ücretleri*
Yarım Günlük Çalışma Grubu  75 TL
Tam Günlük Çalışma Grubu  100 TL
*Her bir çalışma grubu için.

 

Ç01 - Çocuk ve Yetişkinlerde Bağlanma Örüntülerinin Yaşam Senaryoları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: Güvenli Yer Senaryoları Testi (GYST)

Uygulayıcılar: Doç. Dr. Sait Uluç, Uzm. Psk. Özge Şahin (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Sait Uluç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji alanında 1999 yılında uzmanlığını, 2005 yılında ise doktorasını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları bağlanma, zeka değerlendirmesi ve Asperger’dir.

Uzm. Psk. Özge Şahin, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları çocukluk dönemi ihmal ve istismarı, çocuk hakları ve zeka değerlendirmesidir.  

İçerik: Bowlby ve Ainsworth (1991) tarafından geliştirilen bağlanma kuramı, temel bakım veren kişi ile çocuk arasında kurulan iletişimin çocuğun gelişimine olan etkilerine odaklanmaktadır. Alanda bağlanmayı değerlendiren farklı ölçüm araçları bulunmaktadır. Güvenli Yer Senaryoları Testi ise bağlanma ile ilgili zihinsel yapıları ölçmeye yönelik geliştirilmiştir. Çalışma grubunda çocuk ve yetişkin bağlanma örüntülerinin değerlendirilmesinde kullanılan “Güvenli Yer Senaryoları Testinin“ uygulama ve değerlendirmesinin aktarılması amaçlanmaktadır. Çalışma grubunda bağlanma ve yaşam senaryoları hakkında kuramsal bilgi aktarımı yapılacaktır. “Güvenli Yer Senaryoları Testinin“ uygulama ve değerlendirmesi demonstrasyon ve görseller aracılığıyla aktarılacaktır.

Kontenjan: 10 - 25 katılımcı
Süre: 09:30 - 16:30 
Katılım Koşulu:  YOK
 

Ç02 - Obsessif-Kompulsif Bozuklukta Bilişsel- Davranışçı Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu

Uygulayıcı: Doç. Dr. Müjgan İnözü (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Müjgan İnözü, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji uzmanlığını, 2009 yılında ise aynı üniversiteden doktorasını aldı. University of NewBrunswick’te doktora sonrası çalışmasını tamamlayan İnözü, halen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanlarını OKB’de fonksiyonel olmayan inançlar, OKB’ye yatkınlık oluşturan kültürel faktörler, tiksinme duyarlılığının OKB’deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi, duygu regülasyon stratejilerin tiksinme duygusu ile başa çıkmadaki etkinliğinin incelenmesi oluşturmaktadır.

İçerik: OKB vakalarının bilişsel davranışçı model doğrultusunda değerlendirilmesi, değerlendirme aşamasında ele alınması gereken bilgiler, değerlendirmenin kapsamı, değerlendirme aşamasında kullanılacak ölçüm araçları, değerlendirme verisinin bir araya getirilmesi ve vaka formülasyonun oluşturulması, vaka formülasyonuna dayalı tedavi planının oluşturulması unsurları ele alınacaktır.

Kontenjan: 10 - 25 katılımcı
Süre:
09:30 - 12:30
Katılım Koşulu:
YOK


Ç03 - Klinik Psikoloji’de Yeni Bir Ufuk: Bilgece Farkındalık

Uygulayıcı: Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin (Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

Psikoloji alanındaki eğitimine 1968-1969 akademik yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlayan Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, buradaki lisans eğitimini 2 yıl sürdürdükten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek, derecesini 1972 yılında The University of Tulsa, Oklahoma’da almıştır. Türkiye’ye 1976 yılında döndükten sonra, akademik hayatına Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamış, klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra 1987’de Doçent, 1995 yılında Profesör unvanını almıştır. 1988-1995 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde, kurucusu olduğu Psikolojik Danışma Araştırma Merkezi’nde koordinatör olarak çalıştıktan sonra, 1996 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki görevini, 2008 yılına kadar sürdürmüştür. Ankara Üniverstesi’nden 2008 yılında emekli olduktan sonra, kurucularından biri olarak başladığı Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı görevine, halen devam etmektedir. Aynı zamanda da 2014 yılında, kurucusu olduğu Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi’nin (SAUB) yöneticiliğini sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneğinde de birçok faaliyette bulunan Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, 1990-1992 ve 2000-2004 yılları arasında Genel Başkanlık, 1993-1998 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 2015 yılı itibariyle de TPD Akreditasyon Üst Kurulu ve Klinik Psikoloji Birimi’nde görev almıştır.

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin, SAUB bünyesinde, bir yandan Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine ile işbirliği protokolüne bağlı olarak, zihin ve beden arasındaki etkileşime yönelik araştırmalarını ve uygulamalarını sürdürürken, diğer yandan da yine SAUB kapsamında kurulmuş olan Klinik Uygulamalar Ünitesinde, psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmekte ve yüksek lisans kapsamındaki uygulamalı dersler bağlamında, alanda uzmanlaşma yolundaki öğrencilerine süpervizyon vermektedir. Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin’in European Federation of Psychologist’s Associations (EFPA) tarafından verilen Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası’nın yanında, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine, Massachusetts General Hospital Psychiatry Academy, UCLA Extension, PESI, Mindsight Institute, National Institute of Clinical Applications of Behavioral Medicine (NICABM), Psychotherapy Networker ve Commonwealth Educational Seminars kapsamında katıldığı eğitimlerden aldığı çeşitli sürekli eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

İlgi alanları genel olarak stres, bağlanma, kişilerarası ilişkiler, beyin gelişimi ve evrim konuları olan Prof. Dr. Hisli Şahin’in son yıllarda, bütün bu konuları sentezlemiş olan Kişilerarası Nörobiyoloji yaklaşımı üzerinde özellikle yoğunlaştığı söylenebilir. Bu çalışmaları sonucunda ‘Beyin Temelli Bilgece Farkındalıkla Yönetilen Stres Eğitimi (Brain-Based Mindfully Managed Stres Counseling-BBMMSC) adıyla, 10 haftalık bir ‘psikoeğitim’ programı geliştirmiştir. Bu bağlamda özellikle, ‘Bilgece Farkındalık’ (Mindfulness) konusunda kendini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimlere katılmıştır. Ayrıntıları aşağıda verilen ve Sempozyumumuz’un ‘çalışma grupları’ndan biri olan ‘Bilgece Farkındalık’ alanında almış olduğu sertifikalar ve kurslar şunlardır:

PESI
Mindfulness-Based Stress Reduction For Teens I, II, Gina Biegel, 239680, 279242, 2016, 4 CE

NICABM MINDFULNESS SERIES
Mindfulness in Clinical Practice 2011 Series
Mindfulness and Psychotherapy, January 30th - May 21st, 2012, 24 CE
Mindfulness, 2012, January 12, 2013, 9 CE Credits
Mindfulness Teleseminar Series, September 16, 2012, 10 CE Credits
Mındfulness Advanced Topics, April 24-July 21st, 2012, 24 CE
Making Mindfulness Work, 2012
Mindfulness with Jack Kornfield (4 Module CE Course)

THE GREAT COURSES
Practicing Mindfulness: An Introduction to Meditation, 24 lectures, Mark, W. Muesse, Harvard University
The Science of Mindfulness: A Researched-Based Path to Wellbeing, 29 lectures, Ronald D. Siegel, Harvard University
Mind-Body Philosophy, 24 lectures, Patrick Grim, Boston University

UCLA CE COURSES
Mindful awareness practices for daily living

İçerik: Çalışma grubunda öncelikle bilgece farkındalığın tanımı, tarihçesi, bilimsel ve felsefi temelleri, bu konuyu son 15 yıldır bilimsel bir boyutta ele almaya çalışan John Kabat Zinn, Jack Kornfield, Ronald Siegel, Daniel Siegel, Rick Hanson, Sara Lazar, Tara Brach, Marsha Lucas, Elisha Goldstein, Mark Muesse ve Patrick Grim öğretileri çerçevesinde ele alınacak; ardından bir kişisel özellik olarak bilgece farkındalık ve bir müdahale tekniği olarak bilgece farkındalık üzerinde durularak konu, beden ve zihin sağlığı araştırma bulguları bağlamında tartışılacaktır. Çalışma grubu süresince, bütün bu kuramsal bilgi paylaşımlarının arasına, yeri geldikçe çeşitli bilgece farkındalık egzersizleri de katılarak, katılımcıların söz konusu uygulamaların bazılarını yaşantısal olarak deneyimlemeleri sağlanacaktır. Çalışma grubunun ana hedefi, bilgece farkındalık konusu ve uygulamaları üzerine zaman zaman örtülen mistik örtüyü ortadan kaldırmak ve insanlık tarihi içinde en az 2500 yıldır yararlanılan bu olguyu, hak ettiği bilimsel temele oturtmaktır.

Kontenjan: 10 - 20 katılımcı
Süre:
09:30 - 16:30
Katılım Koşulu:
Klinik psikoloji yüksek lisans veya doktora öğrencileri, klinik psikologlar, psikiyatristler ve psikiyatri asistanları katılabilir.

 

Ç04 - Uzun Dönemde Travma Çalışmak

Uygulayıcı: Tuba Akyüz, (Bilgi Üniversitesi ve BATE Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü)

Boğaziçi Üniversitesi PDR Bölümü’nü bitirdikten sonra, ABD'de, Boston College'da Travma Odaklı Danışmanlık, Klinik Psikoloji alanlarında yüksek lisansını tamamladı. Klinik intörnlüğünü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Ardından Harvard Üniversitesi CHA kliniklerinde uzman psikoterapist olarak çalıştı. Sistemler ve psikolojik travmalar üzerine yoğunlaşan Akyüz, Kompleks Travma ve Travma Terapisi eğitimlerini CHA’da Dr. Judith Herman ve ekibinden aldı ve yine onun ekibinde çalışma fırsatı buldu.

2010 yılından bu yana Türkiye’de bulunan Tuba Akyüz, BATE Birey ve Aİle Terapileri Enstitüsü’nde yetişkin ve ailelerle çalışmaktadır. Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarında; Süpervizyon, Bilgi Üniversitesi Travma Yüksek Lisans programında; Travma Terapisi konusunda ders vermektektedir. Türk Psikologlar Derneği, Travma ve Afet Birimi bünyesinde çok sayıda çalışmada yer almıştır ve TPD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

İçerik: Bu atölye çalışmasında travma terapisinin; uzun dönemde nasıl ele alınacağı ve terapi sürecinde hangi noktaların üzerinde durulması gerektiği entegratif bir perspektif üzerinden paylaşılacaktır.

Çalışmada öncelikli olarak, terapötik ilişkinin önemi ve nasıl inşa edileceği, terapi çerçevesinin ve kontratının oluşturulması, travma odaklı anamnez alma ve değerlendirmenin yapılandırılması, travma çalışmasında psikoeğitimin önemi üzerinde durulacaktır. Travmanın nörobiyolojisi, travma sonrası gözlemlenen klinik tablonun içeriğinin (fiziksel, duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyal olarak nasıl göründüğünün) paylaşılmasının ardından, travma çalışmasındaki üç temel aşama tanıtılacaktır.

İlk aşamada, stabilizasyon ve güvenliğin sağlanması (terapi sürecinde danışanın duygu regülasyonunu sağlaması için danışana yardımcı olacak güvenli yer, kaynakların oluşturulması ve iç kaynaklara bağlı başetme kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili çeşitli egzersizler uygulanacaktır),

İkinci aşamada travmatik malzemenin işlenmesi ve ortaya çıkabilecek dissosiyatif belirtilerin tanınması ve çalışılması,

Üçüncü aşamada ise bütünleştirme ve yeniden güçlendirmenin sağlanması detaylı bir şekilde vaka örnekleriyle anlatılacaktır. Çalışma, terapistin kendini koruması ve özbakımını sağlamasına yönelik bilgi paylaşımı ve egzersizlerle desteklenecektir.

Bu çalıştayın içeriği John Briere, Ph.D, Judith Herman, Ph.D. ve Bessel Van Der Kolk, Ph.D.’un travma terapisi modelleri temel alınarak oluşturulmuştur.

Kontenjan: 10 - 25 katılımcı
Süre: 09:30 - 12:30
Katılım Koşulu: Çalışma grubu ruh sağlığı çalışanları içindir. 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri de katılabilir.  

Ç05 - Dans/Hareket Terapisiyle Tanışma Çalışma Grubu 
DİKKAT: BU ÇALIŞMA GRUBU KATILIM NEDENİYLE AÇILAMAYACAKTIR

Uygulayıcı: Zeynep Çatay (Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra Boston’daki Lesley Üniversitesi’nde Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Dans/Hareket Terapisi alanında master yaptı. Daha sonra New York’ta bulunan Long Island Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktorasını tamamladı. Eylül 2005 tarihinden beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Anne-baba çocuk ilişkisinin çeşitli boyutları, duygu sosyalizasyonu, psikoterapide somatik süreçler, somatizasyon ve ebeveyn destek programları üstüne uygulamalı çalışmalar ve araştırma projeleri yürütmektedir.

Aralık 2013 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı çatısı altında başlayan Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi programının kurucusu ve direktörüdür. 2013 yılından beri Sanat Psikoterapileri Derneği başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca yetişkinler ve çocuklarla psikoterapi ve dans/hareket psikoterapisi çalışmalarına devam etmektedir.

İçerik: Beden ve zihnin ayrılmaz bir bütün olduğu temel prensibine dayanan dans/hareket terapisi, bedenin temel bir ifade aracı olarak kullanıldığı bir yaratıcı sanat terapisi yöntemidir. Bu yöntemde kişinin baskın hareket tarzının kişilik özelliklerinin ve çevresiyle ilişki kurma tarzının farklı yönlerini yansıttığı varsayımı temel alınır ve bu alandaki farkındalığın genişletilmesi ana hedeftir. Hareket doğaçlamaları aynı zamanda bedensel his, imgeler, duygu ve düşünceler arasındaki bağlantıların keşfedilmesi ve bedenin tekrar bir canlılık kaynağı ve oyun alanı olarak kurulmasına yardımcı olur. Dans/hareket terapisine bir giriş sağlaması hedeflenen bu deneyimsel çalışma grubunda katılımcılar dans terapisinin temel kavram ve yöntemleriyle tanışacaklar. Grup hareket doğaçlamaları yoluyla hareketin ve bedensel ifadenin diğerleriyle ilişki kurmak ve kendini ifade etmek için nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini deneyimleyecekler.

Kontenjan: 10 - 16 katılımcı
Süre:
 10:00 - 12:30 (Bu çalışma grubu diğer gruplardan yarım saat geç başlayacaktır)
Katılım Koşulu: 
 YOK


Ç06 - İçimdeki Dişil ve Erilin Dansı

Uygulayıcı: Prof. Dr. Nilhan Sezgin (Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

A.Ü. DTCF Klinik Psikoloji Profesörü olan Nilhan Sezgin, Gestalt, aile ve sistem dizimi, enerji terapileri, EMDR, Erikson Hipnozu ve pozitif psikoterapi bireysel ve grup uygulamaları yapmaktadır.  EFPA EuroPsy kayıtlı psikoterapi uzmanıdır. Prof.Dr. Işık Savaşır'ın öğrencisidir. Işık Savaşır ve Neşe Erol ile birlikte geliştirdikleri Ankara Gelişim Tarama Envanteri AGTE ile 1994 yılında Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Psikiyatrisi Birincilik; 2002 yılında ise G.Baştuğ, B.Yılmaz ve S.Yargıcı Karaağaç ile birlikte WAIS-R Türkiye Uyarlaması ön çalışması ile Işık Savaşır Araştırma ödülüne layık görülmüştür.

İçerik: Herkes bir kadın ve erkeğin buluşmasından doğar her hücresinde bu ikiliğin yansımasını taşır.  Her kadının içinde eril, her erkeğin içindedişil özellikler vardır. Gestalt yaklaşımına göre kişi kibarlık-kabalık, sevecenlik-zalimlik, fedakarlık-bencillik, hoşgörü-yargılama, bağımlılık-bağımsızlık, çalışkanlık-tembellik gibi özelliklere sahipolma potansiyeliyle doğar. Tüm kişilik özelliklerinin iki farklı kutbu aslında bütündür. Herşey zıddıyla vardır. Yaşam kutuplar arasındaki çatışmayla ilerler ihtiyaçlar doğar. Onları karşılamak için insan yeni temaslar kurar büyür. Kişiliğin bir kutbu tek başına ne iyi ne kötüdür toplumun değer yargılarına göre bazı kutup özellikleri öne çıkarken bazıları kötü yanlış uygunsuz oldukları için rededilip farkındalığın dışında tutulur. Kendine yakıştırmadığı bu özellikler kişiye utanç kaygı suçluluk hissettirir. Red edilen kutup ehlileştirilmeden, gelişemeden kalır, iklel ve abartılı olarak ortaya çıkma potansiyeli taşır. Sahiplenilmeyen kutuplar farkedilip sahiplenildikçe kişilik gelişir büyür. Böylece kişi geniş ve yaratıcı bir tepki repertuarı kazanır. Yeri geldiğinde her iki kutbu seçerek kullanabilir.

Bu çalışma grubunda değişik eğlenceli bedensel ve Gestalt egzersizleri uygulanarak katılımcıların içlerindeki en temel kutuplar olan dişil ve eril yanları ile tanışmaları sağlandıktan sonra bu kutuplarının günlük yaşam ve yakın ilişkilerine olan katkısını farketmeleri; iki kutbu sahiplenebilmeyi deneyimlemeleri amaçlanmıştır.

Kontenjan: 10 16 katılımcı
Süre:
09:30 - 16:30
Katılım Koşulu:
YOK

 

Ç07 - Yardım Çalışanlarında İkincil Travmatik Etkiler: Başaçıkmaya Yönelik Destekleyici Yaşantısal Grup Çalışması
DİKKAT: BU ÇALIŞMA GRUBU KATILIM NEDENİYLE AÇILAMAYACAKTIR

Uygulayıcılar: Doç. Dr. Banu Yılmaz (Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman (TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü)

Doç. Dr. Banu Yılmaz, 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş; uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalında 2001 yılında, doktora eğitimini aynı üniversitede yine Klinik Psikoloji alanında 2006 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 1999 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 2007 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde 2008 yılında 6 ay süre ile İngiltere Robert Gordon Üniversitesi Travma Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş; doçent unvanını 2012 yılında almıştır.

Lisansüstü eğitiminden itibaren ağırlıklı olarak çalıştığı ruhsal travma alanında çeşitli uluslararası ve ulusal projelerde görev yapan Banu Yılmaz, Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi üyesi ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesidir. Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlara yönelik olarak psikolojik travma alanında çeşitli eğitim, seminer, süpervizyon ve danışmanlık hizmetleri yürütmenin yanı sıra üniversitede Travma Psikolojisi dersleri vermektedir.

Ruhsal travma alanında doğal afetler, terör, göç, şiddet gibi doğa olayları ve insan eliyle yaratılan travmaların psikososyal sonuçları kapsamında yaptığı bilimsel araştırmalar ve alan çalışmalarının yanı sıra, yetişkin psikopatolojisi, erken dönem uyum bozucu şemalar, ebeveyn duygusal erişilebilirliği ve duygu düzenleme konularını ele alan araştırmalar yürütmektedir. Türk Psikologlar Derneği’nin üç yönetim döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Banu Yılmaz, 2015 yılından bu yana Türk Psikologlar Derneği temsilcisi olarak Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu (EFPA) Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Daimi Komitesi Üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, 1998 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmuş, ardından 2001 yılında aynı üniversiteden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır. Akademik yaşantısına Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamış; daha sonra İstanbul’a yerleşmiş ve kariyerini yardımcı doçent olarak sürdürmüştür. Ankara’ya geri dönmeden önce görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünü yürütmüştür. Mart 2015’te TED Üniversitesi akademik kadrosuna katılmıştır.

2007 yılında ABD’nin New York kentindeki Ackerman Aile Enstitüsü’nde (Ackerman Institute for the Family) aile terapisi eğitim ve süpervizyon programını tamamlamıştır. 2010 yılında LINC Foundation tarafından New York kentinde düzenlenen madde bağımlılığı ve aile içerikli bir eğitim programına (Invitational Intervention: The ARISE Model) burslu olarak davet edilmiştir. Aile terapisi eğitimi aldığı sırada Evan Imberblack, Peggy Papp, Micheal White, Pauline Boss, Judith Landau, Ayşe Yalın ve Hürol Fışıloğlu gibi, alandaki önemli isimlerle çalışma olanağı bulmuştur. Aile sistemleri ve aile terapisi alanına olan akademik ilgisinin yanısıra, aile terapisti olarak da çalışmış ve Sistemik Aile Terapisi konusunda eğitim ve süpervizyon vermiştir.

Kendisi psikolojik travma alanında yoğun olarak çalışmaktadır. 1998 yılından bu yana Türk Psikologlar Derneği Travma Çalışma Grubu üyeliğini etkin olarak sürdürmektedir. Ayrıca, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesidir. 2006 yılında Kolombiya Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası Travma Çalışmaları Programı’nı (International Trauma Studies Program) bitirmiştir. Doğal afetlerden, insan eliyle ortaya çıkan travmalara kadar pek çok farklı travmatik olgu üzerine odaklanmış; Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, SHÇEK ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlara yönelik olarak psikolojik travma alanında çeşitli eğitim, seminer, süpervizyon ve danışmanlık hizmetleri yürütmüş ve üniversite bünyesinde Travma Psikolojisi dersleri vermiştir.

1998 yılından bu yana üye olduğu Türk Psikologlar Derneği’nde, 2000-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Ayrıca, Ankara Psikodrama Derneği kurucu üyesidir. 2001-2006 yılları arasında TPD süreli yayını olan Türk Psikoloji Bülteni’nin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı araştırma, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde araştırmacı, eğitimci ve danışman olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası nitelikte çeşitli bilimsel eserleri bulunan Ilgın Gökler Danışman, 2004 yılında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Araştırma Ödülü’nü almıştır.

Güncel araştırma konuları arasında aile yaşam döngüsü ve krizler, psikotravmatoloji, travmanın kuşakaşkın aktarımı, travmatik kayıp ve yas, ölümcül hastalıkların psikososyal yönleri, çocuk ve ergen psikopatolojisi, erken dönem anne-bebek ilişkisi ve doğum öncesi bağlanma yer almaktadır. Kendisi evli ve iki çocuk annesidir.

İçerikTravmatik olayların ardından yardım çalışmalarında yer almanın olumsuz psikososyal etkilerine ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalarda, yardım çalışanlarında ortaya çıkan tepkiler, dolaylı travma ya da ikincil travmatik stres kavramlarıyla ifade edilmektedir Bu çalışma grubunun temel amacı, katılımcılara, yardım çalışanlarındaki ikincil travmatik etkilerin ele alınmasında kullanılan destekleyici grup uygulamasının tanıtılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, travmatik olaylarda yardım çalışanı olarak yer almaktan kaynaklı olumsuz etkilerinin tanınması ve değerlendirilmesi, başaçıkma kapasitelerinin arttırılması, koruyucu etkenlerin devreye sokulmasıyla psikolojik dayanıklılığın desteklenmesi, uzun süreli sonuçların azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve travma sonrası gelişimin desteklenmesinde kullanılabilecek bir grup temelli müdahale yönteminin uygulanışı gösterilecektir.

Kontenjan: 15 katılımcı
Süre:
09:30 - 17:30 (Bu çalışma grubu diğer gruplardan 1 saat sonra sona erecektir)
Katılım Koşulu: Çalışma grubunun yürütülmesinde yaşantısal yöntemler kullanılacağından, katılımcıların kendi yaşantılarından paylaşımda bulunmaları beklenmektedir. Katılımcıların, ruh sağlığı alanında çalışıyor ve travmatik yaşam olaylarına maruz kalmış kişi ya da gruplarla çalışma deneyimine sahip olması gerekmektedir.

 

Ç08 - Psikotik Belirtileri Olan Hastalarda İşlevselliğin Artırılmasında Davranışçı Bir Yol: Zorlukları Yeniyorum Programı

Uygulayıcılar:
Prof. Dr. Çiğdem G. Dereboy (Adnan Menderes Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Gözde Sayın Karakaş
(Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
Arş. Gör. Gamze Karadayı Kaynak
(Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü)

İçerik: Psikotik yaşantıları olan hastaların gündelik ve sosyal işlevselliğinin artırılması amacıyla geliştirilen Zorlukları Yeniyorum Programı, davranışsal teknikleri içinde barındıran özgün bir programdır. Çalışma grubunun amacı, programdaki 9 oturumda yer alan uygulama ve tekniklere yönelik kuramsal bir giriş sağlanmasının ardından katılımcılara psikotik yaşantıları olan hastalarla grup halinde uygulanabilecek bu programın tanıtılması, temel tekniklerinin ve uygulama örneklerinin anlatılmasıdır.

Program 9 oturumdan oluşmaktadır. Programın geliştirilmesindeki temel varsayımlar ele alınmasının ardından programın genel özellikleri (özgün, kültüre duyarlı, uygulaması kolay, kısa süreli) tanıtılacak ve programda kullanılan teknikler (psikoeğitim, arkadaşa sorma, uyaran kontrolü, rol oynama, beyin fırtınası vs) katılımcılara açıklanacaktır. Modüller (Hastalığımı Öğreniyorum, İlaçlarımı Düzenli Kullanıyorum, Kendime İyi Bakıyorum, Yaşadığım Yere İyi Bakıyorum, Sosyal İletişim Kuruyorum, Etkinlik Artırıyorum, İşime Yaramayan Düşüncelerle Mücadele Ediyorum, Davranışlarımı Kontrol Ediyorum, Başkalarına Yardım Ediyorum-Onları Anlıyorum), temel uygulama yöntemleri, kullanılan teknikler ve ödev-ödül sistemleriyle açıklanarak her modül için örnek uygulamaların yapılması düşünülmektedir.

Kontenjan: 8 - 12 katılımcı
Süre:
13:30 - 16:30
Katılım Koşulu: Katılımcıların psikotik hastalarla çalışıyor olmaları istenmektedir. Ayrıca, potansiyel olarak psikotik hastalarla çalışma olasılığı olan psikologlar da çalışma grubuna katılabilirler. Çalışma grubuna katılacakların tercihen hastanelerin psikiyatri servislerinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde  veya benzer nitelikteki sağlık kurumlarında çalışanlardan oluşması beklenmektedir.

 

Ç09 - Sosyal Atom, Psikodrama Ve Sosyodrama Uygulamalı Çalışması
DİKKAT: BU ÇALIŞMA GRUBU KATILIM NEDENİYLE AÇILAMAYACAKTIR

Uygulayıcı: Dr. Psikolog Yeşim Türköz (Klinik Psikolog, Psikodrama Terapisti ve Eğitimcisi)

Dr. Yeşim Türköz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1985 yılında mezun olmuş ve aynı bölümden Klinik Psikoloji alanında bilim uzmanlığı derecesini almıştır. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji ABD’da tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde özgül fobisi olan kişilerin tedavisinde, bir terapi tekniğinin etkililiğini araştırmış, doktora tezinde ise anne-bebek bağlanma örüntülerinin, bellek süreçleri ve stresle başa çıkma davranışı üzerindeki etkisini çalışmıştır.

Sosyometri ve psikodrama alanında temel ve ileri düzey uygulamalı eğitimden geçmiş, bilişsel psikoterapi, gestalt psikoterapisi, aile terapisi ve grup terapisi alanlarında da uygulamalı eğitimler almıştır. Avrupa Psikoterapi Deneğinin (EAP) akredite edilmiş kurumsal üyesi olarak faaliyet gösteren ve Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikodrama Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak Psikodrama Terapisti diploması almıştır. (bknz: http://www.istpsikodrama.com.tr/alt/66/17/tr/psikodramatistler-listesi/ipi-psikodrama-terapistleri-listesi) Üst aşama eğitimi tezinde, psikodramanın güvenli zemininde, yakın ilişkilerdeki bağlanma örüntülerinin nasıl yeniden yapılandırıldığını, nörobiyopsikolojik bir bakış açısı ile araştırmıştır. Son olarak aynı kurum bünyesinde, psikodramatist yetiştirme yetkisini veren, “eğiticinin eğitimi programı”nı tamamlayarak “Psikodrama Eğitimcisi” ünvanını da almış bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi, Bayındır Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Psikiyatri ABD’da çalışmıştır. Psikolojik gelişim, psikoterapi ve eğitim çalışmalarını Günışığı Psikolojik Gelişim ve Psikoterapi Merkezi’nde sürdürmektedir.Ergen ve yetişkinlerde bireysel psikoterapi, çift terapisi, aile terapisi ve grup psikoterapisi alanlarında uygulamalarını yürütmektedir. Psikodrama Terapi gruplarını ve Psikodrama Eğitim programlarını İstanbul Psikodrama Enstitüsü yetki ve onayı ile Ankara’da sürdürmektedir. Dr. Psk. Yeşim Türköz’ün kurucusu olduğu Günışığı Psikolojik Gelişim ve Psikoterapi Merkezi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü Anlaşmalı Psikodrama Eğitim Kurumu olarak yetkilendirilmiştir. “Büyü Dükkânı”, “İç Dünya Oyunları” ve Büyü Dükkânı’nda İki Çınar isimli Epsilon Yayınları’ndan basılan üç kitabın da yazarıdır.

Sahip olduğu dereceler:

Doktora, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji, 2007.
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , Klinik (Uygulamalı) Psikoloji , 1988.
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , 1985.

Psikodrama Terapisti (Bu dereceyi Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikodrama Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak almıştır)

Psikodrama Eğitimcisi (Psikodramatist yetiştirme yetkisi veren bu dereceyi İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Eğitimcinin Eğitimi programını tamamlayarak almıştır)

İçerik: Jacob Levi Moreno tarafından geliştirilen ve insanlar arası alandaki seçimlere, yakınlığa ve bağlara dair pek çok bilgiyi çalışmayı sağlayan Sosyometri çatısı altında, birçok farklı yöntemle ve güven içinde ilerleyebilmekteyiz. Sosyometrinin bize sunduğu araştırma, anlamlandırma ve değiştirme yöntemleri, kendi içinde içinde hem bireysel hem de kolektif dünyaya ilişkin güçlü eylem teknikleri barındırmaktadır.Bu grup çalışması, konuya yakın ya da uzak tüm katılımcılara, bu tekniklerden bazıları ile yaşantısal düzlemde tanışma ve çalışma olanağı yaratmayı amaçlamıştır. İlk aşamada bireysel düzlemde, en küçük ilişkisel alanımızdaki öznel gerçekleri araştırmak için Sosyal Atom uygulamalarından, bunları anlamlandırmak ve değişiklikler yapmak için Psikodrama tekniklerinden örnekler sahneleyeceğiz. İkinci aşamada ise grup tarafından spontan olarak seçilecek toplumsal bir tema üzerinden toplumsal yaşamdaki rollerimizin kolektif bileşenleri ile bir Sosyodrama çalışması yapacağız. Eylem teknikleri uzun eğitim gerektiren güçlü uygulamalar olduğu için, bu çalışmanın eğitim amaçlı değil yaşantısal bir çalışma olduğunu belirtmek isterim.

Kontenjan: 20 katılımcı
Süre:
09:30 - 16:30
Katılım Koşulu:
YOK

 

Ç10 - Gökkuşağının renklerini ne kadar biliyoruz?: Cinsellik ve cinsel kimlikle ilgili temel kavramlar ve mitler
DİKKAT: BU ÇALIŞMA GRUBU KATILIM NEDENİYLE AÇILAMAYACAKTIR

Uygulayıcı: Arş. Gör. Fatma Mahperi Uluyol (Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı)

Mahperi Uluyol, 2011 Bilkent Üniversitesi Psikoloji, 2013 Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansdan mezunu olup, Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimime devam etmekteyim. Daha öncesinde benzer konularda okul içerisindeki derslerde ve seminerler de sunumlar yaptım. Geçen sene ve bu sene de TPD'nin düzenlediği LGBT Ruh Sağlığı Atölyelerinde sunumlar yaptım. Son 1 senedir de Koray Başar gözetiminde trans geçiş sürecindeki danışanları takip etmekteyim. Bu senede ilk kez yapılacak olan trans grup çalışmasında co-terapist olarak yer alacağım. LGBT alanında araştırmalar yapmaktayım. 

Uluyol, F. M. (2014). Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime bağlı zorbalığa maruz kalma, sosyal destek ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19(2), 87-96. 

LGBT  Ruh Sağlığı Sempozyumu,  Mezun Olmaya Bir Adım Kala, Eşcinsel Bireylere Yönelik Algılar Ön Çalışması (Sözel Sunum)  

Üniversite Örnekleminde Eşcinsellik ve Transseksüellik Üzerine Algılar (Poster Sunumu)  

İçerik:

Çalışma grubunun temel amacı hem akademik çalışmalarda hem de pratik uygulamalarda sıklıkla karşılaşılabilecek cinsellik ve cinsiyet kimliği ile ilgili olan bedensel cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve kuir kavramlarını tartışmaktır. Türkiye'deki lisans ve lisans üstü eğitim programlarının ders içeriklerine bakıldığında bu konulara çok az yer verildiği görülmektedir. Bu amaçla ilk olarak cinsellik tarihi ve DSM sınıflandırmasında LGBT bireylerin yeri ele alınacaktır. Sonrasında, cinsiyet kimliği ile ilgili kavramlar teorik arka planı ile tartışılacaktır. Kavramlarla ilgili vaka örnekleri ile içerik zengileştirilecek ve danışmanlık sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışılacaktır. Böylece LGBT bireylerle çalışırken önemli bir yeri olan temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Kavramların kısa tanıtımı yapıldıktan sonra katılımcılar katılımcı sayısına bağlı olarak 3 ile 5 kişi arasında gruplara ayrılacaktır. Sonrasında temel kavramların tartışılabileceği aynı zamanda önyargı içeren medyadan fotoğraflar seçilecek ve gruplara dağıtılacaktır. Katılımcılardan fotoğraflara bakıp bu kişilerin cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri ve bedensel cinsiyetleri üzerine düşüncelerini belirtmeleri istenecektir. Fotoğrafların genel özellikleri katılımcıları ikilemde bırakacak şekildedir. Katılımcılardan bu kişilerın cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri hakkında karar verirken neler düşündükleri, seçimlerini etkileyen faktörler hem kavramlar hem de mitler üzerinden tartışılacaktır. Böylece, hem akademik alanda araştırma yaparken hem de klinik uygulama alanında danışanlarla çalışırken düşülen önyargıların farkına varılması amaçlanmaktadır.

Kontenjan: 30 katılımcı
Süre:
13:30 - 16:30
Katılım Koşulu:
YOK

Ç11 - Terapist Olmak: Terapistin Yolculuğu
DİKKAT: BU ÇALIŞMA GRUBU DÜZENLEYİCİLERİN PROGRAMINDAKİ ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE AÇILAMAYACAKTIR

UygulayıcılarUzman Klinik Psikolog Ayşegül Kalem, Uzman Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya (YENİ Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler)

Uzman Klinik Psikolog Ayşegül Kalem, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü Onur Öğrencisi olarak bitirmiştir. 2003’te San Francisco State University, ABD’de Klinik Psikoloji Master eğitimini tamamlamıştır. Ayşegül Kalem, 2003-2009 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsünde Emre Konuk ile birlikte Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Kalem, 2009-2015 yılları arasında kurucu ortaklarından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmıştır.

Ayşegül Kalem, 2016 Ocak ayı itibari ile kurucularından olduğu Yeni Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi, yetişkinlerle çift ve aile terapisi çalışmalarını ve eğitimlerini yürütmeye başlamıştır. Travma, ölüm ve yas, ilişki problemleri, depresyon, kaygı, kişilik bunalımları, kişisel gelişim ve çeşitli hastalıklarla mücadelede yaşam kalitesini arttırma, çalışma alanları içerisindedir. Psikolojik Acil Müdahale Ekibinde gönüllü olarak yer alan Kalem aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir. “Terapi Odamda Kesişen Öykülerimiz” adlı kitabın yazarıdır.

Uzman Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı'nı bitiren Ersin Bayramkaya, 2005 yılında Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ersin Bayramkaya, 2007-2008 yıllarında Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi’nde (PDGM) üniversite öğrencileri ile bireysel terapi ve grup çalışmaları yürütmüş, çeşitli konularda konferans ve seminerler vermiştir. 2008-2009 yıllarında DBE-Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde bireysel, çift/aile terapi seansları yürütmüş ve başta performans geliştirme olmak üzere çeşitli konulardaki projelerde yer almıştır. Bayramkaya, 2009-2016 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi ve 2009-2015 yılları arasında İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmıştır.

2016 Ocak ayından itibaren kurucularından olduğu YENİ Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi, yetişkinlerle çift ve aile terapisi çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi'nde gönüllü olarak saha çalışmalarında yer alan Ersin Bayramkaya Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

İçerikTerapist olmak, terapi kuramlarının ve yöntemlerinin ötesindedir. Terapist koltuğunda olmak, terapinin temel mekanizmalarını, karşımızdaki danışanı ve terapist kimliğimizle kendimizi bilmemizden, anlamamızdan geçer. Uzun yıllların araştırmaları terapi odasında ne yaptığımızdan çok kim olduğumuzun önemini vurgular. Peki kimdir terapist? Ödüllendirici olduğu kadar yorucu olan bu mesleği neden seçer? Nasıl bir yolculuktur seçtiği? Kendi geçmişi nasıl bir rol oynar bugünkü terapist kimliğinde? Nerelerde zorlanır, nasıl ayakta kalır, nasıl dönüşür kendisi de bir diğerinin değişimine eşlik ederken? Zamanla yol, yön değiştirebilir mi? Bir terapistin öğrenmesi, gelişmesi, büyümesi hiç biter mi? Bu atölyede bu soruların peşine düşeceğiz ve cevaplarla başlamış olacak zaten “Terapist Olma” yolculuğumuz.

Kontenjan: 15-25
Süre:
 13:30 - 16:30
Katılım Koşulu:
YOK